• Match-in-Motion is een pre-selectie tool. Snel, doordacht en eenvoudig en zorgt ervoor dat de kosten beperkt blijven in de pre-selectie fase zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet.
 • Belangrijker is dat er zeer weinig tijdsbeslag wordt gelegd op de organisatie tijdens de voorselectie. Die inspanning neemt Match-in-Motion uit handen van de organisatie.
 • De onderneming heeft een vacature en wil die graag goed (en snel) ingevuld zien en kiest voor Match-in-Motion.
 • Kandidaten worden verzocht te reageren via Match-in-Motion.nl of worden doorgeleid.

Voor de opdrachtgever/de onderneming

 • Match-in-Motion een pre-selectie tool.
 • Met deze tool kan de opdrachtgever de functie omschrijven en selectiecriteria vastleggen waaraan een kandidaat moet voldoen om minimaal in aanmerking te kunnen komen voor een verder vervolg in het selectieproces.
 • De opdrachtgever stelt een profiel op. Gebaseerd op de “harde eisen” (Ervaring / opleiding / achtergrond) plus persoonlijke drijfveren (motivatoren) van de “ideale” kandidaat.
 • In het profiel wordt bepaald welke elementen het zwaarst wegen in de totale evaluatie. (Bijv.: Een bedrijf kan op zoek zijn naar iemand met de juiste persoonlijkheidskenmerken ofwel de drijfveren (ik zoek een echte verkoper). Of de onderneming zoekt een kandidaat met een specifieke achtergrond (ik zoek een specialist op gebied van Intercompany Pricing) op de ervaring of achtergrond van de kandidaat.

Deze keuze is aan de onderneming. Match-in-Motion ondersteunt bij het opzetten en waarderen van het gewenste drijfverenprofiel. Dit kan via twee methodes:

 • Methode 1. Volgens de PAKSOC methodiek. De organisatie kiest uit een database aan met mogelijke functies en de daaraan gekoppelde drijfveren. Bij elke functie zijn drie bepalende persoonskenmerken. Deze (drie) drijfveren worden gebruikt bij het matchen van de reacties van de kandidaten.
 • Methode 2. Middels een “Benchmarking”. In de onderneming worden een of meerdere medewerkers die dezelfde functie hebben en als ‘hoog gekwalificeerd” worden beoordeeld gevraagd de assessment (iMotiv) te doen. De resultaten daarvan zullen als “benchmark” gebruikt worden in het profiel.

  Elke kandidaat die solliciteert zal de iMotiv test doen en de (drijfveren)scores die hieruit komen worden vergeleken met het profiel zoals bepaald door de onderneming.

   • De kandidaat wordt direct na het voltooien van de sollicitatie geïnformeerd met een email over het aantal reacties tot op dat moment en ook hoe zijn/haar score zich verhoudt tot de andere reacties.
  • Resultaten
   • Voor de onderneming.
    • Al tijdens de pre-selectie krijgt de onderneming inzicht hoe de actuele scores van de kandidaten “matchen” met het gewenste profiel. Zowel op de “harde eisen” als “drijfveren.
    • Ook tijdens de pre-selectie kan de onderneming de resultaten inzien en indien gewenst, reeds kandidaten uitnodigen.
   • Voor de kandidaat. Deze ziet wel zijn / haar eigen profiel maar niet het “gewenste profiel”. Daarmee worden sociaal wenselijke antwoorden vermeden.
  • Na de sluitingsdatum
   • De mogelijkheid om op de vacature te reageren wordt stopgezet. Vervolgens worden de resultaten geëvalueerd door de onderneming.
   • Een shortlist met een top 1-3-5 (– 10 – 15) aan kandidaten wordt bepaald voor het vervolg.
   • De niet-geselecteerde kandidaten worden op de hoogte worden gesteld door Match in Motion door middel van een email. De organisatie rondom de afhandeling van een vacature wordt geheel uit handen genomen. 100% feedback naar alle kandidaten. Centraal geregeld. Geen noodzaak voor brieven of e-mails. Dit bespaart geld en tijd!
   • Met de shortlist van kandidaten richt de onderneming zich op de selectie gespreken. Efficiënt en effectief. Besteedt kostbare energie aan de juiste prioriteiten!
  • Match-in-Motion.
   • Onafhankelijk en Objectief.
   • Efficiënt en Effectief!
   • Bespaart tijd en geld

  Voor de kandidaat

  • Match-in-Motion is ideaal voor actief zoekende professionals en voor latent zoekende professionals.
  • Sollicitatie bestaat uit 3 blokken:
   • NAW gegevens
   • "harde vragen. Deze hebben betrekking op NAW / Opleidingen / Ervaringen / etc. Kandidaten beantwoorden vragen uit "templates". Een template is een vragenlijst die door het bedrijf is opgesteld en relevante en gerichte vragen stelt (voor de functie).
   • iMotiv drijfverenonderzoek. De kandidaat doet een mini assessment om zijn drijfveren/motivatoren te bepalen. In totaal zijn er een 10-tal drijfveren opgesteld die een beeld over de persoonlijkheid van kandidaat zal schetsen.
   • De onderneming geeft aan welk gewicht toegekend wordt aan de verschillende templates.
  • Match-in-Motion “matcht” de antwoorden van de kandidaten met de “harde vragen” en het persoonlijkheidsprofiel van functie.
  • De kandidaat wordt direct na het voltooien van de sollicitatie geïnformeerd met een email over het aantal reacties tot op dat moment en ook hoe zijn/haar score zich verhoudt tot de andere reacties.
  • De scores per kandidaat bepalen hoe dicht hij of zij tegen het “ideale profiel” zitten.
  • Onderneming maakt een selectie uit de kandidaten en gaat daarmee de selectiegesprekken doen
  • Match-in-Motion zorgt er vervolgens voor dat de niet-geselecteerde kandidaten worden geïnformeerd. (5-10 dagen na sluitingsdatum. Onderneming heeft die tijd nodig om selectie te maken).
  • Belangrijk!
   • Kandidaten melden zich één keer aan.
   • Match-in-Motion legt eenmalig het drijfverenprofiel vast door de iMotiv test te doen.
   • Bij een nieuwe vacature volstaat een click om te solliciteren met de Android/iPhone app.
    • Vervolgens wordt het profiel direct gematched.
    • Quick and Easy en direct feedback over de match!
    • Zo weet kandidaat of hij/zij het juiste profiel heeft.
   • Scores zijn altijd relatief en altijd in relatie tot de functie waarop wordt gesolliciteerd. Het gaat om het onderlinge resultaat.
   • Met name handig voor latent zoekende professionals die wellicht wel geïnteresseerd zijn om te switch van baan maar die niet de tijd en zin hebben om intensief te zoeken.
   • Bij een volgende vacature kan de kandidaat direct clicken op de vacature en zien hoe zijn of haar profiel een match heeft met de functie.
   • Geen brieven en CV’s maar directe feedback!
  • "Je volgende carrièrestap is met 1 klik binnen handbereik."
  Terug